next up previous contents
Next: KemiF, jan. 1996 Up: hpage Previous: KemiF, juni 1997   Contents

KemiF, jan. 1997

Eksamensopgaver i Kemi A
31. Januar 1997
Opgave 1
Bestem oxidationstrinnene for atomerne i flg. molekyler: CH$_3$COOH, H$_3$PO$_4$, H$_2$SO$_3$, PCl$_5$, Al(H$_2$O)$_6^{3+}$.
Afstem reaktionsskemaet:

\begin{displaymath}
CH_3CHO+Ag(NH_3)_2^+\rightarrow CH_3COOH+Ag+NH_3
\end{displaymath} (28)

Opgave 2
Gør rede for hybridisering af carbon atomerne i flg. molekyler: (COOH)$_2$, C$_6$H$_5$COOH, C$_2$H$_2$Cl$_2$ og C$_2$H$_2$.

Opgave 3
Bestem forskellen i bidraget til den molære entropi fra translations og rotationsfriheds graderne fra deuterium og hydrogen, dvs. $\Delta S^{tr}=S_{D_2}^{tr}-S_{H_2}^{tr}$ og $\Delta S^{rot}=
S_{D_2}^{rot}-S_{H_2}^{rot}$. Ved 300 K kan bidraget til entropien fra vibrationsfrihedsgraderne negligeres - hvorfor ?Opgave 4
a) Beregn pH i en blanding af 10 ml 0.1 M natriumdihydrogenphosphat og 5 ml 0.05 M NaOH opløsning.
b) 1.38 g natriumacetat NaOOCCH$_3$ opløses i vand. Opløsningen blandes med 25 ml 0.10 M HCl og fortyndes til 100 ml. Beregn pH i opløsningen.
c) En mættet opløsning af kalciumsulfat CaSO$_4$ er 0.015 M. Hvormeget kalciumsulfat kan opløses i en 0.10 M kaliumsulfat opløsning ved samme temperatur.
Opgave 5
Estere hydrolyseres i basisk opløsning. Tidsforløbet for hydrolysen af propionsyre-ethylester følges ved at udtage prøver og titrere med syre. Reaktionsskemaet for hydrolysen er
\begin{displaymath}
C_2H_5COOC_2H_5+OH^-\rightarrow C_2H_5COO^-+C_2H_5OH
\end{displaymath} (29)

Ester og OH$^-$ koncentrationerne er fra begeyndelsen henholdsvis 0.050 M og 0.025 M. Efterfølgende fandt man flg. OH$^-$ koncentrationer

t/min [OH$^-$]
0 0.0250 M
5 0.00932 M
10 0.00433 M
20 0.00114 M

Vis at reaktionen er af anden orden og bestem hastighedskonstanten.


Opgave 6
Beregn ligevægtskonstanten for reaktionen

\begin{displaymath}
MnO_4^-+8H^++5Fe^{2+}\rightarrow Mn^{2+}+4H_2O+5Fe^{3+}
\end{displaymath} (30)

Fysisk kemiske tabelværdier
Stof pK$_A$
Ethansyre CH$_3$COOH 4.76
Phosphorsyre H$_3$PO$_4$ 2.42
Dihydrogenphosphation H$_2$PO$_4^-$ 7.21
Hydrogenphosphation HPO$_4^{2-}$ 12.32
Reduktionsproces E$^o$
Fe$^{3+}$+e$^-\rightarrow$ Fe$^{2+}$ 0.771 V
MnO$_4^-$+8H$^+$+5e$^-\rightarrow$ Mn$^{2+}$+4H$_2$O 1.51 V
Atomvægte g/mol
C 12.00
H 1.008
O 16.0
Na 23.0
Ca 40.1
S 32.1

next up previous contents
Next: KemiF, jan. 1996 Up: hpage Previous: KemiF, juni 1997   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01