next up previous contents
Next: KemiF, jan. 1997 Up: hpage Previous: KemiF, juni 1998   Contents

KemiF, juni 1997

Eksamensopgaver i Kemi A
3. Juni 1997
Opgave 1
Bestem oxidationstrinnene for atomerne i flg. molekyler:
(CH$_2$OH)$_2$, CO$_2$, C$_6$H$_5$NO$_2$.
Afstem flg. reaktionsskema:
CH$_3$CHO+Cu$^{2+}$+OH$^-\rightarrow$ CH$_3$COO$^-$+Cu$_2$O
Opgave 2
Hvordan er C-atomerne i flg. organiske molekyler hybridiseret ?
(CH)$_2$, CH$_3$NH$_2$, C$_2$H$_5$CHO
Opgave 3
Find varmefylder $C_V$ i højtemperatur grænsen for flg. molekyler: H$_2$O, N$_2$O (lineært), HCCH og C$_6$H$_6$.
Opgave 4
a) Beregn pH i flg. blanding: 0,16 g Na$_2$HPO$_4$ opløses i 10 ml vand og blandes med 10 ml 0,1 M natriumdihydrogenfosfat opløsning.
b) Beregn pH i en 0,1 M opløsning af glyciniumklorid Cl$^-$H$_3$N$^+$CH$_2$ COOH.
c) Sølvklorid er tungtopløseligt. Vil opløseligheden stige eller falde ved tilsætning af
1) Sølvnitrat, 2) Natriumklorid 3) Natriumnitrat


Opgave 5
For den elektrokemiske celle

1) Pt $\mid$O$_2$,H$_2$O$_2$,H$_2$O$\mid\mid$MnO$_4^-$,Mn$^{2+}$,H$^+$ $\mid$ Pt (2)

ønskes

a) De to elektrodeprocesser
b) Celleprocessen
c) $\Delta G^0$ for celleprocessen
d) Ligevægtskonstanten for celleprocessen
Opgave 6
For førsteordens reaktionen

OC(CH$_2$COOH)$_2\rightarrow$OC(CH$_3$)$_2$+2CO$_2$

har man i vandig opløsning målt flg. hastighedskonstanter

t $^o$C k min$^{-1}$
0 2,46 10$^{-5}$
20 4,35 10$^{-4}$
40 5,76 10$^{-3}$
60 5,48 10$^{-2}$


a) Find aktiveringsenergien for reaktionen.
b) Bestem halveringstiden for reaktionen ved 50 $^o$C.
Syre pK$_A$
Glyciniumion NH$_3^+$CH$_2$COOH 2,35
Glycin NH$_3$CH$_2$COO$^-$ 9,78
H$_2$PO$_4^-$ 7,21
HPO$_4^-$ 12,32
Reduktionsproces E$^o$/V
O$_2$+2H$^+$+2e$^-\rightarrow$ H$_2$O$_2$ 0,68
MnO$_4^-$+8H$^+$+5e$^-\rightarrow$ Mn$^{2+}$+4H$_2$O 1,51
Atom Atomvægte g/mol
Na 23,0
H 1,008
O 16,0
P 31,0

next up previous contents
Next: KemiF, jan. 1997 Up: hpage Previous: KemiF, juni 1998   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01