next up previous contents
Next: KemiF, juni 1997 Up: hpage Previous: KemiF, jan. 1998   Contents

KemiF, juni 1998

Eksamensopgaver i Kemi F
12. Juni 1998
Opgave 1
Afstem flg. reaktionsskemaer:

CH$_2$CH$_2$ + MnO $_4^-\rightarrow$ (CH$_2$)$_2$O+MnO$_2$

CH$_2$CH$_2$ + MnO $_4^-\rightarrow$ (COOH)$_2$ + Mn$^{2+}$

CH$_2$CH$_2$ + O$_2\rightarrow$ CO$_2$Opgave 2

H$_3^+$ ionen har en triangulær struktur og iflg. Hückel teorien har molekylet flg. energiniveauer: $\alpha +2\beta$, $\alpha -\beta$ og $\alpha -\beta$. Beregn energien af H$_3^-$ ionen hvis strukturen antages at være den samme som for H$_3^+$. Ville man få en mere stabil struktur hvis H$_3^-$ antages at være lineær ?Opgave 3

For flg. molekyler skal der redegøres for evt. isomeri og for hvilke funktionelle grupper og/eller derivater molekylet indeholder, CHClCHCOOH, CH$_3$CH(NH$_2$)COOH, CH$_3$CHOHCH$_3$, CH$_3$CONHC$_6$H$_5$ og H$_2$C(COOC$_2$H$_5$)$_2$.Opgave 4

For et homonukleært to-atomigt molekyle har man bestemt den molekylære entropi $\bar{S}_{trans}$ til 141,68 J/(K mol) ved 300 K og 1 atm. For $\bar{S}_{rot}$ finder man 50,16 J/(K mol). Bestem molekylets masse og bindingsafstanden.
Opgave 5
For processen

AgCl(s) $\rightleftharpoons$ Ag$^+$(aq)+ Cl$^-$(aq)
har man $\Delta G^{\theta}$=56 kJ/mol.
Hvad er sølvklorids opløselighed (i g/l) ?

Bestem ligevægtskonstanten for reaktionen

H$_2$(g) + CO $_2(g) \rightarrow$ CO(g) + H$_2$O (g)
Hvor stor en procentdel af ligevægtsgasblandingen er hydrogen ved 298 K og totaltryk=1 atm når man starter reaktionen med lige store dele hydrogen og cabondioxid ?Opgave 6

Til 10 ml 0,10 M hexandisyre (CH$_2$)$_4$(COOH)$_2$ sættes x ml 0,10 M natriumhydroxid opløsning. Beregn pH for x=0, 2, 10, 15 og 20 ml.
Opgave 7
For reaktionen

CH$_3$CHO(g) $\rightarrow$ CHCH(g)+H$_2$O(g)
måles ved 1000 K og konstant rumfang flg. totaltryk (P) som funktion af tiden (t)

t/sek P/atm
0 0,1000
10 0,1613
30 0,1836
60 0,1905

Bestem reaktionens orden og hastighedskonstanten.

Ved 906 K er hastighedsskonstanten en faktor 10 mindre end ved 1000 K. Bestem reaktionens aktiveringsenergi.Fysisk kemiske tabelværdier
Stof pK$_A$
(CH$_2$)$_4$(COOH)$_2$ 4,43
(CH$_2$)$_4$(COOH)COO$^-$ 5,41
Atomvægte g/mol
Ag 107,87
Cl 35,45
Stof G$^{\theta}$ kJ/mol
H$_2$O(g) -229
CO(g) -137
CO$_2$(g) -394
H$_2$(g) 0

next up previous contents
Next: KemiF, juni 1997 Up: hpage Previous: KemiF, jan. 1998   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01