next up previous contents
Next: KemiF, juni 1998 Up: hpage Previous: KemiF, jan. 1999   Contents

KemiF, jan. 1998

Eksamensopgaver i Kemi A
26. Januar 1998
Opgave 1
Bestem oxidationstrinnene for atomerne i flg. molekyler: SCl$_5$, P$_2$O$_5$, KNO$_3$, C$_2$H$_5$OOCCH$_3$

Afstem reaktionsskemaet:

C$_2$H$_5$OOCCH$_3$ + OH$^-\rightarrow$ C$_2$H$_5$OH + CH$_3$COO$^-$Opgave 2
Gør rede for bindingsforhold og hybridisering i flg. molekyler: CH$_2$CHCHCHCH$_3$, (CH$_2$)$_4$ og C$_{10}$H$_8$.Opgave 3
a) Hvad forstår man ved et assymetrisk carbonatom ?
b) Hvilke af flg. molekyler har et assymetrisk carbonatom: (CH$_3$)$_2$CHCl, C$_2$H$_5$C(CH$_3$) HCl ?
c) Hvad forståes ved en funktionel gruppe ?
d) Hvilke af flg. molekyler har funktionelle grupper ? CH$_3$CHO, C$_2$H$_5$COOH, CH$_2$OHCOOH, CH$_3$COOC$_2$H$_5$, C$_6$H$_5$NH$_2$.Opgave 4
Beregn bidraget til entropien for molekylært HCl ved 300 K fra translation , rotation og vibrationsfrihedsgraderne .
Opgave 5
a) Beregn pH i en opløsning af 10 ml 0,10 M glyciniumchlorid og 20 ml 0,10 M glycin.
b) Beregn pH i en opløsning af 10 ml 0,01 M natriumhydrogencarbonat opløsning og 5 ml 0,01 M HCl opgløsning.
c) Hvor mange ml 0,10 M saltsyre skal der tilsættes 10 ml 0,10 M natriumhydrogenphosphat for at få pH=6,5.Opgave 6
Det hastighedsbestemmende trin i sønderdeling af dinitrogenpentoxid er en førsteordens process. Bestem aktiveringsenergien (E$_a$) og den præeksponentielle faktor (A) udfra flg. data:

t $^o$C k sek$^{-1}$
0 7,87 10$^{-7}$
25 3,46 10$^{-5}$
45 4,98 10$^{-4}$
65 4,87 10$^{-3}$
Opgave 7
a) Opskriv de to elektrodeprocesser for den elektrokemisk celle

(1) Pt$\mid$ I$^-$, I$_2$ $\mid\mid$ IO$_3^-$, H$^+$, I$_2$ $\mid$ Pt (2)

b) Beregn ligevægtskonstanten for reaktionen

IO$_3^-$+6H$^+$+5I$^-\rightarrow$ 3I$_2$ + 3H$_2$OFysisk kemiske tabelværdier
Stof pK$_A$
H$_3$N$^+$CH$_2$COOH 2,35
H$_3$N$^+$CH$_2$COO$^-$ 9,78
H$_2$CO$_3$ 6,37
HCO$_3^-$ 10,33
H$_3$PO$_4$ 2,42
H$_2$PO$_4^-$ 7,21
HPO$_4^{2-}$ 12,32
Reduktionsproces E$^o$
$\frac{1}{2}$I$_2$+e$^-\rightarrow$ I$^-$ 0,624 V
IO$_3^-$+6H$^+$+5e$^-\rightarrow$ $\frac{1}{2}$I$_2$ + 3 H$_2$O 1,174 V
Atomvægte g/mol
H 1,008
Cl 35,5
Inertimoment I$_{HCl}$ $\frac{m_Hm_{Cl}}{m_H+m_{Cl}}$r$_e^2$
Ligevægtsafstand r$_e$=1,275 Å
Vibrationsfrekvens $\omega_{HCl}$ 2988 cm$^{-1}$

next up previous contents
Next: KemiF, juni 1998 Up: hpage Previous: KemiF, jan. 1999   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01