next up previous contents
Next: KemiF, jan. 1998 Up: hpage Previous: KemiF, juni 1999   Contents

KemiF, jan. 1999

Eksamensopgaver i Kemi F
14. Januar 1999
Opgave 1
Bestem oxidationstrinnene for atomerne i flg. molekyler: P$_2$O$_5$, COCl$_2$, H$_2$SO$_3$
Afstem reaktionsskemaet:

\begin{displaymath}
(COOH)_2+Zn(NH_3)_4^{2+}\rightarrow CO_2+Zn+NH_4^+/NH_3
\end{displaymath} (23)

Opgave 2
Gør rede for hybridisering af carbon atomerne i flg. molekyler: CH$_3$COOH, C$_6$H$_5$COOH, H$_2$CCCCH$_2$ og cyclobutan.Opgave 3
Hvilke isomerityper findes i flg. molekyler og hvormange isomere svarer formlerne til: CH$_2$OHCHOHCHOHCHOHCHO og CH$_3$CClCClH.
Hvad er forskellen på mættede og umættede fedtsyrer ?Opgave 4
Beregn opløseligheden i g/l for bariumsulfat når $\Delta G^o$ for processen

\begin{displaymath}
BaSO_4(c)\rightarrow Ba^{2+}(aq)+SO_4^{2-}(aq)
\end{displaymath} (24)

er 56,4 kJ/mol. Temperaturen er 25 $^o$ C.
Opgave 5
Reaktionen
\begin{displaymath}
2HBrO_2\rightarrow BrO_3^-+H^++HBrO
\end{displaymath} (25)

er af 2. orden. Beregn hastighedskonstanten for reaktionen når koncentrationen af HBrO$_2$ aftager med en faktor 10, fra 10$^{-5}$ mol/l til 10$^{-6}$ mol/l på 150 sek.

Bromsyrling kan reagere med bromidioner iflg. reaktionen

\begin{displaymath}
HBrO_2+H^++Br^-\rightarrow 2HBrO
\end{displaymath} (26)

Reaktionshastigheden for reaktionen er $v=k[HBrO_2][Br^-]$ med $k=3,2 10^6$ l mol$^{-1}$s$^{-1}$. Beregn $[HBrO_2]$ koncentrationen efter 2 sekunders forløb når begyndelseskoncentrationen af bromsyrling er 10$^{-6}$ mol/l og af bromidioner 2 10$^{-6}$ mol/l.Opgave 6
Vi betragter den elektrokemiske celle


\begin{displaymath}
(1) Pb\mid PbCl_2(s)\mid H^+(aq),Cl^-(aq)\mid AgCl(s)\mid Ag (2)
\end{displaymath} (27)

Opskriv celleprocessen.

Beregn $\Delta G^o$ for processen.
Opløselighedproductet for PbCl$_2$, dvs. $[Pb^{2+}][Cl^-]^2$ er 2 10$^{-5}$(mol/l)$^3$. Beregn den elektromotoriske kraft ved 298,15 K.Fysisk kemiske tabelværdier
Reduktionsproces E$^o$
Pb$^{2+}$+ $2e^-\rightarrow$ Pb -0.126 V
AgCl+ $e^-\rightarrow$ Ag+Cl$^-$ 0.2222 V
Atomvægte g/mol
Ba 137,34
S 32,06
O 16,00

next up previous contents
Next: KemiF, jan. 1998 Up: hpage Previous: KemiF, juni 1999   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01