Henrik Skødt

Henrik Skødt, Cand. Scient.


Kemisk Institut, Lab. III
Københavns Universitet
H.C. Ørsted Instituttet, C117
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Telefon: 35 32 02 27
Fax: 35 32 02 59

e-mail: hs@osc.kiku.dk

 • English Version.
 • Forskningsprojekter

  Sammen med Preben Graae Sørensen og Finn Hynne arbejdede jeg på en ny metode til at bestemme Jacobi-matricen for et oscillerende kemisk system i forbindelse med min kandidatafhandling. Vi døbte metoden "Kinetisk Spektrometri", og den blev til i samarbejde med Kenneth Showalter og hans gruppe, og virker glimrende i computereksperimenter. Det blev også til en publikation i Journal of Physical Chemistry A med titlen ``Normal Modes for Chemical Reactions from Time Series Analysis'' . Den kan downloades i pdf-format her.
  Jeg prøvede også at lave forsøg med den Ce-katalyserede BZ-reaktion for at se, om metoden også virker i praksis, men fik ikke nogle entydige resultater ud af det.
  Jeg har siden skiftet spor og arbejder nu med uomrørte systemer. Det første år af min ph.d.-uddannelse har især fokuseret på ``nonlocal feedback'' i BZ-reaktionen, og jeg har arbejdet sammen med Michael Hildebrand på projektet. I både simulationer og eksperimenter har vi observeret rumlige ustabiliteter ved at benytte en specifik form for ``nonlocal feedback'' på den lysfølsomme version af BZ-reaktionen. Det er der foreløbig kommet én publikation ud af, og den er blevet publiceret af Physical Review Letters. Den har titlen: Spatial Symmetry Breaking in the BZ-Reaction with Light-Induced Remote Communication og kan downloades her.
  Hvis man skulle ønske at læse en mere populærvidenskabelig fremstilling af hvad jeg går og roder med, så prøv denne artikel i Information, som jeg skrev sammen med Sune Danø.
 • Afhandling

  Min kandidatafhandling har titlen "Kinetic Spectrometry" og kan downloades i g-zipped postscript format.
  Den er nu en del af Afhandlingsbiblioteket på KLIII.

 • Kort biografi

  Jeg begyndte at studere på Københavns Universitet i september 1993 og blev færdig som Cand. Scient i kemi den 3. maj 1999. I august 1999 begyndte jeg som ph.d.-studerende i kemi ved West Virginia University, hvor jeg tilbragte et år inden jeg vendte tilbage til Københavns Universitet.
 • Tilbage til hjemmesiden for Teoretisk Kemi
 • Sidst opdateret d. 21. august 2001