next up previous contents
Next: Eksamensopgaver i Kemi F Up: hpage Previous: O2-O2 rates   Contents

Kemi F

Kemi F
Pensum d. 6 marts: Hückel teori, afsnit 3.6

Opgaver d. 11. marts:
Ex. jan. 1998, opg.3
Ex. juni 1998, opg.2+3
Ex. juni 2000, opg.2

Pensum d. 11+12 marts: Biokemi+Statistisk termodynamik, afsnit 5.1+5.2

Opgaver d. 18 marts:
Ex. 1994, opg. 1+2
Ex. jan. 1999, opg. 3
Ex. juni 1999, opg. 3
Ex. jan. 2000, opg. 2

Pensum d. 18+19 marts: Kemisk ligevægt, afsnit 6.1+6.2+6.3

Undervisning d. 25+26 marts aflyst

2. april: Undervisningsfri
Pensum d. 8+9 april: pH, afsnit 6.4+6.5+6.6+6.7

Opgaver d. 8 april:
Ex. jan. 1995, opg. 2+3
Ex. jan. 1996, opg. 3
Ex. jan. 1996, opg. 5
Ex. juni 1998, opg. 5
Ex. Dec. 95, opg. 4
Pensum d. 15+16 april: Elektrokemi+Kemisk kinetik, afsnit 6.8+6.9+ 7.1+7.2+7.3

Opgaver d. 15. april:
Ex. Jan. 96, opg 4
Ex. Jan. 97, opg 4
Ex. Juni 97, opg.4
Ex. Dec. 95, opg. 6
Ex. Jan. 96, opg. 6
Ex. Jan. 99, opg. 6

22. april): Undervisning aflyst.
Pensum d.23 april: Kemisk kinetik, afsnit 7.4+7.5+7.6+7.7

Opgaver d. 29. april:
Ex. Jan. 97, opg 5
Ex. Juni 97, opg 6
Ex. Juni 98, opg 7
Ex. Jan. 99, opg. 5
Ex. Juni 99, opg. 5
Juni 01 opg 1-6.

Opgavegennemgang d. 6. maj er udsat til senere. Der er i stedet givet en besvarelse på opgavesættet Jan. 01 (se nf.):
Spørgetime: Mandag d. 10. juni kl. 10 .

Eksamen i Kemi F. 14 juni 2002
Eksamensnr. Karakter
1 10
2 9
3 6
5 6
6 7
7 9
8 6
9 6
11 7
13 5
14 11
15 10
16 6
17 8
18 03
19 6
20 8
21 8
22 6
23 03
26 7
27 8
Besvarelse KemiF Jan. 01

Opg. 1
6$\times$6 determinant med $\alpha -E$ i diagonal og $\beta$ langs diagonalen samt i element 1,6 og 6,1
Laveste energi $6\alpha +8\beta$ for benzen. For 3 isolerede dobbeltbindinger $6\alpha +6\beta$. Delokaliseringsenergi derfor 2$\beta$.

Opg. 2
Anvend $S=k_BN[5/2+ln(V/N(mk_BT/2\pi\hbar^2)^{3/2})$ samt $PV=Nk_BT$.

Opg. 3
a) 2 molekyler CH$_3$OH; b) CH$_3$COOH+C$_2$H$_5$OH; c) C$_6$H$_5$COOH+CH$_3$ COOH; d) C$_2$H$_5$COOH+H$_3$PO$_4$.

Opg 4
a) Opløselighed $s=\sqrt{L}$=5.07 10$^{-5}$ mol/l = 6.49 mg/l.
b) Her omdannes noget $C_2O_4^{2-}$ til HC$_2$O$_4^-$ dvs. opløseligheden stiger. Flg. ligevægte haves:
$HC_2O_4^-\rightleftharpoons H^++C_2O_4^{2-}$
$CaC_2O_4\rightleftharpoons Ca^{2+}+C_2O_4^{2-}$
Dvs.

\begin{displaymath}
\frac{[H^+][C_2O_4^{2-}]}{[HC_2O_4^-]}=10^{-4.19}=K_2=6.46 10^{-5}
\end{displaymath} (1)


\begin{displaymath}[Ca^{2+}][C_2O_4^{2-}]=L=2.57 10^{-9}
\end{displaymath} (2)

Opløselighed er givet ved $[Ca^{2+}]=[HC_2O_4^-]+[C_2O_4^{2-}]$ (3) Endvidere haves $[H^+]+[HC_2O_4^-]=0.01 M$ (4).
Udfra de tre første ligninger fås:
$[C_2O_4^{2-}]=\sqrt{\frac{L}{1+K_2/[H^+]}}$ Antag først $[H^+]=0.01$ (1. iteration). Dette giver $[C_2O_4^{2-}]=4.06 10^{-6} M$ og $[HC_2O_4^-]=6.29 10^{-4} M$.
Udfra (4) fås $[H^+]=0.0093$. Med denne værdi fås (2. iteration) $[C_2O_4^{2+}]=4.21 10^{-6}$ samt $[HC_2O_4^-]=6.06 10^{-4}$ etc.
Opløselighed defineres ved $[Ca^{2+}]=6.11 10^{-4} M$ eller 78.3 mg/l.

Opg. 5
a) 1/2(9.25+2)=5.6 (svag syre); b) pOH=1/2(2+7.63)=4.8 pH=9.2 (svag base); c) 1/2(7.21+12.3)=9.6 (amfolyt); d) pOH=1/2(2+7.63)=4.8 pH=9.2 (svag base).

Opg. 6
1) $SCN^-+Ag\rightarrow AgSCN+e^-$
2) $Ag^++e^-\rightarrow Ag$
Celleprocess: $Ag^++SCN^-\rightarrow AgSCN$
For denne process er $E=E^o+\frac{N}{z}log_{10}(Y^o/Y)$=0.586 V. Vi har desuden $Y=\frac{x_{AgSCN}}{[Ag^+][SCN^-]}$=1/(0.1$\times$0.1)=100. Dvs. $E^o=E-0.05916\times(-2)$=0.586+0.118=0.704 V.
b) Dvs. $E^o$ for den modsatte process er -0.704 V og ligevægtskonstanten $K=Y^o10^{zE^o/N}=1.26 10^{-12}$.

next up previous contents
Next: Eksamensopgaver i Kemi F Up: hpage Previous: O2-O2 rates   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01