Miljøkemi 2

Miljøkemi 2 afholdes næste gang i forårssemesteret 2001 fra uge 5 - 18 og giver 4 punkter.

Kontaktperson: Svend Erik Nielsen, lokale CS12, Kemisk Institut, tlf.: 35 32 02 16, E–mail sven@sven.ki.ku.dk .

Undervisere:

Formål: Kvantitativ beskrivelse af forekomst, transport og omsætning af organiske stoffer i det ydre miljø.

Faglige forudsætninger: Matematik A, Fysik Am, Kemi G-AU, Kemi G-O og Kemi G-F.

Indhold

Lærebog: R.P.Schwarzenbach, P.M.Gschwend and D.M.Imboden: Environmental Organic Chemistry, Wiley, seneste udgave.

Undervisningsplan

Tilmelding ved første forelæsning.

Bemærkninger: De studerende skal i semesterets løb besvare en afløsningsopgave inden for emnekredsen biologisk nedbrydning samt en afløsningsopgave inden for sorption og jordkemi. Begge besvarelser bedømmes ved intern censur til bestået eller ikke-bestået.

Pensum

Eksamen: Studerende, der har fået begge afløsningsopgaver godkent, går op til en 4 timers skriftlig prøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt.

Denne kursusside er senest opdateret 2000 08 09 13:09.