next up previous contents
Next: KemiF, juni 1999 Up: hpage Previous: KemiF, juni 2000   Contents

KemiF, jan. 2000

Eksamensopgaver i Kemi F
3. Januar 2000
Hjælpemidler såsom bøger, noter og lommeregner kan benyttes.
Opgave 1
a) Bestem oxidationstrinnene for atomerne i flg. molekyler: C$_6$H$_4$(OH)$_2$, CH$_3$CN , C$_2$H$_5$SO$_2$Cl.
b) Afstem flg. reaktionsskema i basisk væske:

\begin{displaymath}
C_6H_5CHO+Cu^{2+}\rightarrow Cu_2O +C_6H_5COO^-
\end{displaymath} (14)

Opgave 2
Ethansyre CH$_3$COOH har et højere smeltepunkt end 2-propanol (CH$_3$)$_2$CHOH.
a) Hvad skyldes denne forskel ?
En vigtig stofgruppe i den organiske kemi udgøres af fedtstoffer (lipider).
b) Hvordan er fedtstoffer opbygget ?
c) Hvad er forskellen på mættede og umættede fedtstoffer ?
d) Ethylacetat C$_2$H$_5$OOCCH$_3$ tilhører en bestemt stofgruppe.
Hvilken ?Opgave 3
For et toatomigt molekyle A$_2$ har man bestemt den molære rotationsentropi ved 300 K til 41,14 J K$^{-1}$ mol$^{-1}$.
a) Bestem molekylets inertimoment.
b) Beregn entropibidraget fra vibrationsfrihedsgraden ved 300 K, hvis $\omega_{A_2}$=2300 cm$^{-1}$.Opgave 4
Til 100 ml 0,10 M ammoniumchlorid sættes 50 ml 0,050 M natriumhydroxid.
a) Beregn opløsningens pH.
b) Hvad bliver pH hvis der tilsættes 100 ml 0,15 M natriumhydroxid i stedet.
c) En 0,10 M opløsning af en monoprot syre har pH=3,0. Find syrens pK$_A$ værdi.
d) Beregn pH i en 0,01 M opløsning af natriumhydrogensulfat.Opgave 5
Til tiden t=0 indeholder en opløsning 0,020 M ethylacetat og 0,020 M natriumhydroxid. Efter 25 minutter titreres en prøve på 100 ml af opløsningen med 4,23 ml 0,125 M HCl opløsning.
a) Bestem hastighedskonstanten for basisk hydrolyse af ethylacetat. Reaktionen er af 2. orden.
b) Hvor mange ml HCl opløsning skal der bruges ved titrering af en lignende prøve efter 45 minutter.Opgave 6
Vi betragter den elektrokemiske celle


\begin{displaymath}
(1) Ag\mid Ag^+(aq) \mid\mid Ag(CN)_2^-, CN^-(aq), \mid Ag (2)
\end{displaymath} (15)

a) Opskriv de to elektrodeprocesser og celleprocessen.

b) Beregn kompleksitetskonstanten for $Ag(CN)_2^-$, dvs. ligevægtskonstanten for ligevægten

\begin{displaymath}
Ag^++2CN^-\rightleftharpoons Ag(CN)_2^-
\end{displaymath} (16)

Fysisk kemiske tabelværdier
Reduktionsproces E$^o$
Ag$^+$+ $e^-\rightarrow$ Ag 0,799 V
Ag(CN)$_2^-$+ $e^-\rightarrow$ Ag+2CN$^-$ -0,310 V
Stof pK$_A$
NH$_4^+$ 9,25
H$_2$SO$_4$ -3
HSO$_4^-$ 2,0

next up previous contents
Next: KemiF, juni 1999 Up: hpage Previous: KemiF, juni 2000   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01