next up previous contents
Next: KemiF, jan. 2001 Up: hpage Previous: Eksamensopgaver i Kemi F   Contents

KemiF, juni 2001

Eksamensopgaver i Kemi F
22. Juni 2001
Hjælpemidler såsom bøger, noter og lommeregner kan benyttes.
Opgave 1
a) Vil chloreddikesyre (ClCH$_2$COOH) være en stærkere eller svagere syre end eddikesyre (CH$_3$COOH). Begrund svaret.
b) Hvad er en tertiær alkohol ?
c) Opskriv formlen for cyclohexan.Opgave 2

Afstem flg. reaktionsskemaer i sur væske for reaktion 1 og 3 og basisk væske for reaktion 2:
1) Br$_2$+Cr $^{3+}\rightarrow$ Br$^-$+Cr$_2$O$_7^{2-}$
2) C$_6$H$_4$(OH)$_2$+Br$_2\rightarrow$ C$_6$H$_4$O$_2$+Br$^-$
3) Zn(CN)$_4^{2-}$+Ag$^+\rightarrow$ Zn$^{2+}$+Ag(CN)$_2^-$Opgave 3

a) Beregn ionstyrken og aktivitetskoefficienterne for ionerne i en 0,1 M opløsning af MgCl$_2$.
b) Beregn opløseligheden i g/l af Ag$_2$CrO$_4$ når opløseligheds produktet er K=3$\times$10$^{-12}$M$^3$.
c) Beregn pH i en 0,1 M natriumcyanidopløsning.
d) Beregn pH i flg. to blandinger.
10 ml 0,1 M natriumdihydrogenphosphat tilsat henholdsvis 5 og 10 ml 0,1 M natriumhydroxid opløsning.
Opgave 4
a) pK$_A$ for ethansyre er 4,76. Find $\Delta G^o$ for reaktionen
\begin{displaymath}
CH_3COOH(aq)\rightarrow CH_3COO^-+H^+
\end{displaymath} (3)

b) Find $\Delta G$ for ovennævnte reaktion i en symmetrisk buffer ( $[CH_3COO^-]=[CH_3COOH]$) med pH=4,76.

Opgave 5

Gasformigt dimethylether sønderdeles ved 504 $^o$C iflg. skemaet

\begin{displaymath}
(CH_3)_2O\rightarrow CH_4+H_2+CO
\end{displaymath} (4)

Trykket følges som funktion af tiden
t/sek P/torr
390 408
777 488
1587 624
3155 779
$\infty$ 931

Find hastighedskonstanten for processen samt halveringstiden.

Opgave 6

Den elektrokemiske celle
1) Pb$\mid$PbSO$_4\mid$ H$_2$SO$_4(aq)\mid$ PbSO$_4\mid$ PbO$_2 \mid$ Pt (2)
har ved 25 $^o$C en elektromotorisk kraft på E=1,91945 V.

a) Opskriv elektrodeprocesserne og celleprocessen.
b) Find $\Delta G$ for celleprocessen ved 25 $^o$C.
c) Beregn sulfationkoncentrationen når aktiviteten af vand sættes til een i svovlsyreopløsningen.
Fysisk kemiske tabelværdier
Stof pK$_A$
HCN 9,4
H$_3$PO$_4$ 2,42
H$_2$PO$_4^-$ 7,21
HPO$_4^{2-}$ 12,32
Atom Atomvægt
Ag 107,88
Cr 52,01
O 16,00
Katodeproces E$^o$/V
PbSO$_4$+2e$^-\rightarrow$ Pb + SO$_4^{2-}$ -0,356
PbO$_2$+SO$_4^{2-}$+4H$^+$+2e$^-\rightarrow$ PbSO$_4$+2H$_2$O 1,685

next up previous contents
Next: KemiF, jan. 2001 Up: hpage Previous: Eksamensopgaver i Kemi F   Contents
Gert D. Billing 2002-07-01